Nyt fra tovholdermødet

Yvonne fra Cafe'en siger, at det tager for meget tid i køen at benytte mobilepay. Det er desuden dyrere en at benytte kort. Derfor

Slut med MobilePay i caféen fra 1. 08.22, brug helst kort, andre steder i huset kan MobilePay stadig bruges.
Der kommer prisjusteringer fra 1.08.22.

Alle blev opfordret til at tilmelde sig Grønnegadecentrets Nyhedsbrev.

det kan man gøre her: https://gronnegadecentret.dk/centerredaktion/tilmeld-nyhedsbrev

Hvis man er en forening, altså har en bestyrelse som fx revyen, skal man i receptionen skrive under på at der må indhentes Børneattest. Det ordner jeg

 

Tovholderne drøftede deres generelle tilfredshed og trivsel.
Gruppedrøftelserne afstedkom:
Overordnet tilfredshed, dog blev det påpeget at der savnes et elektronisk lokalebookingssystem og et elektronisk billetbookingssystem. Der blev desuden talt om problemer med kommunikationen.
Hjemmesiden skal være mere interessant.
Bladet bør komme ud til flere mennesker, fx via lægehuse, biblioteket, institutioner o.a.
Opdateret tovholderliste skal bruges ved udsendelse af info.
Kan man sende beskeder ud på tlf. som fra tandlægen?
Kan man samle brugerne af samme lokale til fælles snak?
God idé med pjece til tovholderne om forventninger, lokaler, retningslinjer osv.; og vigtigt at det bliver ”Hvordan gør man/hjælp til tovholder” og ikke bare en lang række krav til den der har påtaget sig opgaven.
Hvem henvender man sig til når man har fået en ny god idé?
Helst møde for tovholderne 2 gange årligt, evt. en ide at splitte tovholdermødet op i mindre fora. I så fald dog vigtigt, at alle informeres fra disse møder, evt. en ide med et større debatmøde/plenummøde.
Vigtigt med tid til at diskutere, fx om hvad der er talt om i de små grupper og lære hinanden bedre at kende.

 

Således opløftet

 

Partrederiet

Partrederiet, som er foreningen bag den lille færge, har støttet os i forbindelse med indkøb af et par kraftige LED studielamper.

Velux fonden

Velux fonden har støttet os i forbindelse med anskaffelse af en kraftig PC til brug for redigerering af videoer  i 4k format.