Kære videovenner

Det er nu snart meget længe siden vi har set hinanden, og det synes vi i bestyrelsen, at der skal gøres noget ved.
Vi har jo alle en alder, hvor vi må forvente, at vi alle er færdigvaccinerede midt i maj måned.
Vi glæder os over at forsamlingsbegrænsningerne er blevet lempet for udendørsforsamlinger.
Vi Inviterer derfor på en lille skov/søtur for egen regning.

Vi foreslår, at vi mødes ved Pøleåens udløb i Arresøen mandag den 17. maj kl. 12.00. Her er  der borde og bænke til os alle sammen.
Tag en madpakke, en øl eller sodavand, noget kaffe og dit videokamera med.

Så kan vi snakke lidt sammen - måske om noget andet end corona - og ved samme lejlighed kan vi øve os i at filme fugle i flugt. Der burde være relativt gode chancer for at se fiskeørn, Havørn, skægmejse og isfugl - hvis vi er der længe nok og er lidt heldige.

Du kan tilmelde dig herunder. både hvis du har bil til rådighed eller du gerne vil køre med nogen.

Tilmeld dig her

 

Vi aflyser/ombooker hvis vejret er dårligt.

Partrederiet

Partrederiet, som er foreningen bag den lille færge, har støttet os i forbindelse med indkøb af et par kraftige LED studielamper.

Velux fonden

Velux fonden har støttet os i forbindelse med anskaffelse af en kraftig PC til brug for redigerering af videoer  i 4k format.