Retningslinjer for brug af huset for brugere og frivillige

Vi gør alt det vi kan, med det vi må, i GrønnegadeCentret, men vi skal alle stadig passe på hinanden.


Der vil være en begrænsning i antallet af mennesker samlet på samme tid i GrønnegadeCentret. Fra den 26.10.2020 og 4 uger frem er forsamlingstallet på 10 personer og fra den 29.10.2020 skal der bæres mundbind alle steder, indtil man sidder ned. Desuden skal der holdes afstand på min. 2 meter til alle, både ude og inde, og spritte af/vaske hænder i
henhold til myndighedernes anbefalinger.


Generelt ift. brug af lokaler og ophold i GrønnegadeCentret


Ingen har adgang i huset, hvis man har symptomer på Covid19.
Undgå venligst at stå i grupper i gangarealer, ved døråbninger og i cafeen.


Adgangsforhold
Ind- og udgange ad forskellige døre:

1.    Deltagere i aktiviteter i lokalerne A, B og C bruger terrassedørene
2.    Frivillige, besøg i cafeen, billard i kælder og F bruger hovedindgang
3.    Motionister og adgang til 1. sal bruger dør ved Yvonnes kontor Overtøj skal med ind i lokalerne og hænge over stolene eller hænges på stumtjenerne. Har du ærinder i huset eller skal bruge elevator til 1. sal, må du gerne bevæge dig rundt i huset.


Toiletter
Se anvisningerne på dørene:

1.    Aktiviteter i A, B og C bruger toilet ved motion og de første 2 bag reception
2.    Motion bruger det, der er tæt på motionsrummet
3.    F, billard i kælder og frivillige bruger toilet ved receptionen
4.    Alle på 1. sal bruger toilet på 1. sal

Cafeen
Når I har et ærinde i cafeen, skal I have mundbind på, til I sidder ned. Det vil være muligt at købe mundbind i receptionen.


Aktivitetsafvikling
Stole og borde må som udgangspunkt ikke flyttes. Der er undtagelser, som I selv kender til. Når deltagerne i en holdaktivitet ønsker noget i cafeen, skal tovholder foretage en samlet bestilling i cafeen.
I forbindelse med de forskellige aktiviteter står tovholder for at hente vand og hælde op i glas til hele holdet. Ligesom når forplejning kommer ind i lokalet, sørger en person for at dele ud. Rullebordet skal køres tilbage til cafeen og tømmes ved snavset-service-bordet. Når I serverer forplejning i jeres aktivitet, skal I have mundbind på – der vil ligge et mundbind på hvert rullebord.


Oprydning og rengøring efter en aktivitet:
• Tovholderen undersøger i receptionen, om der kommer andre hold i pågældende lokale, når det
forlades. Skal lokalet ikke anvendes mere samme dag, kan man nøjes med at stille stole og
borde efter beskrivelsen
• Skal lokalet benyttes af andre umiddelbart efter, skal stole og borde afvaskes med sæbevand og
placeres jf. beskrivelsen, der hænger i lokalet.

Rengøring
Hillerød kommune foretager hver morgen en daglig rengøring af lokalerne.
26.10.2020