Det overvejes at åbne dele af Grønnegadecentret under særlige vilkår fra den 8. juni.
Log på  og læs under  "For medlemmer" og vælg "om klubben"

Bestyrelsen