Filmen er optaget af flere medlemmer fra videoklubben, men også medlemmer fra koret har bidraget.

Inden filmen blev optaget, holdt vi en "inspirationsworkshop", hvor vi kiggede på koroptagelse i danmarks radio.

Partrederiet

Partrederiet, som er foreningen bag den lille færge, har støttet os i forbindelse med indkøb af et par kraftige LED studielamper.

Velux fonden

Velux fonden har støttet os i forbindelse med anskaffelse af en kraftig PC til brug for redigerering af videoer  i 4k format.