Filmen er optaget af flere medlemmer fra videoklubben, men også medlemmer fra koret har bidraget.

Inden filmen blev optaget, holdt vi en "inspirationsworkshop", hvor vi kiggede på koroptagelse i danmarks radio.