Den 17. Maj 2021 havde Corona nedlukningen varet længe nok, og det var derfor på høje tid at ses igen. Det gjorde vi i form af en lille skovtur til Arresøen.

Partrederiet

Partrederiet, som er foreningen bag den lille færge, har støttet os i forbindelse med indkøb af et par kraftige LED studielamper.

Velux fonden

Velux fonden har støttet os i forbindelse med anskaffelse af en kraftig PC til brug for redigerering af videoer  i 4k format.