Endeligt program for Sjællandsstævnet 2021

9-9.30 Ankomst og let morgenmåltid
9.30-10.45 Velkomst/ Filmforevisning
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Filmforevisning
12.00-12.45 Frokostpause
12.45-13.30 Filmforevisning, og aflevering af stemmeseddel
13.30 - 13.45 Pause
13.45-14.15 Præmieoverrækkelser
14.15 Farvel og på gensyn næste år

Hvis du har brug for supplerende oplysninger, kan du kontakte bestyrelsen

 Hillerød, den 5. maj 2021.

Til videoklubberne tilknyttet Sjællandsstævnet:

 

Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling i Sjællandsstævnet.

Generalforsamlingen finder sted 

Onsdag den 9. juni kl. 9.30 hos Gladsaxe videoklub. Adressen er Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, indgang i gavlen mod Ringvejen. Se kort

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmeudvalg.
 3. Stævneledelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent samt øvrige gebyrer.
 6. Indkomne forslag. 
  Forslag til ”Vedtægter for Sjællandsstævnet”, dateret 28. november 2020. 
  Forslag ”konkurrenceregler for Sjællandsstævnet” Dateret 28. november 2020
 7. Fastsættelse af klub til afholdelse af næste stævne.
 8. Generalforsamlingen udpeger 3 klubber, der hver vælger en dommer, der er underlagt Sjællandsstævnets bedømmelseskriterier.
 9. Alternativt til punkt 8 kan der inviteres eksterne dommere.
 10. Valg af revisor. Den afgående kasserer vælges til revisor, såfremt intet andet er besluttet.

 

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til stævneledelsen (Grønnegadecentrets videoklub på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest 14 dage før mødets afholdelse. Stævneledelsen rundsender de indkomne forslag til klubberne senest 8 dage før mødets afholdelse.

Der foreligger 2 forslag til beslutning: Nemlig forslag til reviderede ”Vedtægter for Sjællandsstævnet” og forslag til reviderede ”Konkurrenceregler for Sjællandsstævnet”. Forslagene er resultatet af et udvalgsarbejde i konsekvens af beslutning på den seneste generalforsamling.

Forslagene vedlægges.

Såfremt der indkommer flere forslag til generalforsamlingen, vil der blive fremsendt en endelig dagsorden vedlagt forslagene. Ellers følges ovenstående dagsorden.

 

Med venlig hilsen

Hans Henriksen

bestyrelsesmedlem i Grønnegadecentrets videoklub

Dokumenter vedr. Sjællandsstævne 2021

Tilmeld