07-02-22 Generalforsamling

Særlige arrangementer
filmforevisning
Dato: 07 februar 2022 09:30

Sted: Clematis

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer og suppleant
  8. Eventuelt

 

 

Alle datoer


  • 07 februar 2022 09:30

Oprettet af iCagenda