Deltagere:


Gc-video(Hillerød): Jørgen Bohn og Hans Henriksen (referent)
Amager: Klaus Buron
Rødovre og Greve: Jens Bruun
Lyngby: Dan Kampmann
Gladsaxe: Lars Hansen
Zoom: FORHINDRET.

Jørgen Bohn gennemgik dagsorden og kommissorium, og der var enighed om det.

Gladsaxe er ikke interesseret i zooms forslag om en permanent stævnegruppe. Tror ikke på  zooms forslag til fælles styring af sjællandsstævnet.
Amager er enig med Zoom og mener at et fælles projekt- et fælles udvalg kunne være en god ide.


Den fortsatte drøftelse er kun dokumenteret, som fælles forslag til ændring af vedtægten, og fremgår af forslaget.

Vi sprang dog § 9 over, idet gennemgang af denne paragraf afventer, at vi i gruppen formulerer forslag til nye konkurrenceregler.

Vi (GC-video) snakker med Verner inden vi fastlægger et nyt møde.

Udenfor dagsordenen
På grund af Covid-19 foranstaltninger kan der maksimalt deltage 50 personer i det kommende Sjællandsstævne, idet GC-video skal overholde de lokale retningslinjer for forsamlinger i Grønnegadecentrets lokaler.

Lidt om forventninger til film til Sjællandsstævnet
Der forventes ingen film fra GC-video
Heller ingen fra Greve
1-3 film fra Rødovre
1-2 fra Amager

mvh
Hans Henriksen