Rødovre Videoklub

Svar vedr. konkurrenceregler

Ad.1.  Man bør kunne deltage med flere videoer, MEN kun kunne vinde en præmie, ved hver årgang. Det vil kunne give flere film, og vi undgår tidligere tiders one-man præmiehøst.

 

Ad.3.  må også være vist for familie-venner

 

Ad.5. tilføjes Ved bedømmelse af jyllandsstævne medlemmer, må de selv find 3 dommere.

--------------------------------------------------------------------

Svar vedrørende vedtægter

Ad.2 klubber med 5 medlemmer eller derunder  kan ikke pålægges at gennemføre et Sjællandsstævne

Stævnet afholdes i november (og altså ikke i oktober, da det rammer sammen med Jyllandsstævnet, der altid er sidste week-end i oktober.)

Ad.7  en klub er ikke forpligtiget til at holde stævne indenfor 5 år igen. Bør fj. Da vi ikke kan sige noget om, hvor mange klubber vi er i fremtiden.

Ad 9. I tilfælde af at Jyllandsstævnet bedømmer, finder de selv dommerne.

Jens v. bruun, formand RFV. 05.08.2020