Forslag til kommissorie:

 

Med udgangspunkt i generalforsamlingsreferatet tekst:

 

Efter en kort debat om nødvendigheden af en ændret struktur for Sjællandstævnet og et udbredt ønske om en forenkling af reglerne blev det foreslået at den kommende stævneledelse indkalder medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til nye regler, der kan fremlægges til godkendelse på næste ordinære generalforsamling i januar 2021.

Foreslås følgende:

Arbejdsgruppen ”Revision af vedtægter og konkurrenceregler

Arbejdsgruppen udarbejder 2 forslag til vedtagelse på generalforsamlingen i 2021 omhandlende:

Nye vedtægter og

Nye konkurrenceregler

 

Der tages udgangspunkt i de nuværende vedtægter og konkurrenceregler.

Forslaget til nye vedtægter skal indeholde en ny struktur for Sjællandsstævnet.

Forslaget til nye konkurrenceregler skal omfatte:

  1. en ajourføring af de tekniske muligheder til nutiden
  2. uddybning af bedømmelsen af konkurrence deltagernes videoer
  3. udpegning af dommere

Forslagene skal kunne godkendes af generalforsamlingen enten samlet eller hver for sig.

Klubberne stiller 1 – 2 deltagere til rådighed for arbejdsgruppen.

Deltagerne bestemmer selv deres arbejdsmetoder og mødeformer.