Hos ZOOM opfatter vi Sjællandsstævnet som et arrangement, der knytter de tilbageværende videoklubber sammen.

Vi prioriterer samarbejdet klubberne imellem og derfor har ZOOM de seneste år afholdt fællesmøder,
hvor alle klubber er blevet inviteret og der har været en flot deltagelse fra alle sider.

ZOOM tog aktiv del i regelændringerne i 2017 og vi opfatter de nuværende regler som det bedste resultat,
der kunne opnås på dette tidspunkt.

Stort set alle videoklubber har savnet medlemstilgang af yngre og friske kræfter og Sjællandsstævnets afholdelse er dermed blevet mere ”byrdefuld” og vanskelig at overskue for den enkelte klub.

Vores nuværende regler trænger til en fuldstændig omlægning og
vi vil blive nødt til at ofre nogle af de ”hellige køer” som vi har lukket ind på vores ”græsgange” ?

ZOOM har disse forslag / kommentarer:

1

ZOOM foreslår, at vi gør afholdelsen af Sjællandstævnet til et fælles ansvar og opgiver den tidligere praksis med at lade stævneledelsen gå på ”skift”.

Vi foreslår derfor, at hver klub indstiller en ”ressource-person” (RP) på ”stævnemødet” i januar 2021.
Disse ressourcepersoner skal sammen danne en arbejdsgruppe, der skal stå for afviklingen af Sjællandsstævnet 2021.

Stævnemødet skal vælge/udpege en RP til at have det overordnede ansvar.

Det vil være godt, hvis en anden RP er kasserer i sin egen klub og kan varetage bogholderiet.

Hvordan et sådant samarbejde ellers skal organiseres, må vi diskutere når vi mødes til september.

Vedtægterne skal omskrives, så de passer til den kommende struktur:

 

De enkelte klubber melder sig ind i fællesskabet og betaler et fast årligt kontingent indtil de melder sig ud eller fællesskabet ophører.
Der skal betales kontingent for det kommende år inden afholdelse af stævnemøde. (generalforsamling)
Man kan kun deltage i stævnemødet (generalforsamling) hvis der er betalt.

 

Konkurrenceregler skal bestemmes af stævnemødet og må ikke fraviges.

 

Ved publikumsafstemning ønskes 2. og 3. pladsen også publiceret.

 

Fremover ønsker vi kun at bruge ekstern bedømmelse. (Alternativt et system ala Melodi Grand Prix)

De eksterne dommerne skal afgøre placeringen af alle film og i tilfælde af point-lighed skal de bestemme den endelige placering.
Der skal også udarbejdes ”dommer-kommentarer” for alle film

 

Det må være muligt at kunne uploade de deltagende film til en server og helt forlade idéen om at videoerne skal afleveres fysisk og afleveres tilbage igen.

Jeg glæder til at vi kommer i gang ?

 

Med Venlig Hilsen

 

Verner Sønderskov

2837 8150
ZOOM — Frederiksberg Foto- & Videoklub