Filmen har til formål at vise en hverdagshistorie med filmiske virkemidler, så som "klip" og "optagevinkler"
"Gå tæt på", "Aktion og Reaktion"